Ajarändurid...

Üksik Rüütlipreili...1.korrus - Muinasajas
Ajamasin
3. korrus ja Orduaeg...


4. korrusel KUNINGATE AJAS, Talurahva kõrtsis5. korrus - TSAARIAEG ja Katariina6. korrus - EESTI AEG -linnakodaniku korteris

"karskusseltsi koosoleku juhataja"....

Linnapea kabinetis


"UUS LINNAPEA" võtab linnarahva õnnitlusi vastu

LINNAPEA sai valitud...

7. korrus - Okupatsioon ja NÕUKOGUDE AEG

8. korrus - ISESEISVUMISE TAASTAMINE9.korrus - EUROOPA AEG