4. rühma õuesõppe-tegevus

5. rühma lapsed ja õpetaja Merle

Siili meisterdamine

6. rühma lapsed

9. rühma õuesõppe-tegevus -aprill, 20094. rühma õuesõppe-tegevus - aprill, 2009

8. rühma lapsed koos õp. Niinaga

õp. Elli tarkust jagamas

Siilipere tutvustamine

Siilike on valmis