Korduma kippuvad küsimused

1. Kui vanalt võetakse lapsi lasteasutusse?
Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise-kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanemate elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn


2. Mida peab koha saamiseks tegema?
Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.


3. Millal algab lasteaiarühmade komplekteerimine?
Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15.
augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.


4. Kuidas saab infot lasteasutusse koha saamisest?
Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Hiljemalt 30. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest.

Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.


5. Millised kulud tuleb lasteasutuses vanemal tasuda?
Vanema osamäär ( kohatasu) ning toiduraha.

Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 8% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta. Kehtiv hind on 65,88 eurot

Toiduraha sõimerühmas - 1,80 eurot ;
aiarühmas - 2,10 ja 2,15 eurot


6. Mitu korda päevas lapsed lasteaias söövad?
Lapsed saavad süüa kolm korda päevas.


7. Kas laps peab oskama ise süüa?
Hea on, kui laps oskab juba ise lusikat käes hoida, aga pole hullu, kui ta seda veel teha ei oska. Õpetame!

.........................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 05.04.2020