ERASMUS +

Projekt BUSY BEE

Projekti kestvus 01.09.2018 – 31.07.2020

Projekti eesmärk: Tõsta teadmisi kliimamuutuste ja looduskaitsega seotud teemadel ning arendada oskusi, kuidas selliseid suuri teemavaldkondi lasteaialastele edasi anda.

Projekti kirjeldus: Projekti käigus toimub kogemuste vahetamine keskkonnahariduse ja säästva arengu teemadel.
Projekti raames kaasatakse varasemast rohkem lapsi ja lapsevanemaid erinevatesse õppetegevustesse. Seoses aiandusega tegelemisega lasteaias, suureneb laste hoolivus taimedest kui elusolenditest.

Projekti tegevused:
*Partnerasutuste külastamine
*Koostöös valmivad jutud ja filmid
*Lasteaias aiandusega tegelemine

Projekti tulemus: Õpetajad oskavad kasutada erinevaid IT alaseid õppevahendeid, õppetöö on muutunud mitmekesisemaks. Lapsed on teadlikumad keskkonnateemadel, tunnevad lasteaias kasvavaid taimi ja seal elavaid putukaid.


..............

03.12. - 07.12.18. Külalised Eestis ja Lehola Lasteaias

08.04. - 12.04.2019 Lehola Lasteaia personali külaskäik Leedu Vabariiki Šiualiai´sse.

07.10. - 11.10.2019 Lehola Lasteaia personali külaskäik Läti Vabariiki Ogre´sse.

LEHOLA LASTEAIA ERASMUS + PROJEKTI TEGEMISED

Projekti blogi peab õppealajuhataja Siret Vaarpu