M?RKA JA AITA

MÄRKA JA AITA

Tallinna Haridusameti, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Tallinna Koolijuhtide Ühenduse ühisprojekt.

EESMÄRK: Aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.


(NB! Vajuta allolevale lingile ja saad teada projektist rohkem)

Märka ja aita