Direktori sõnavõtu ajal jalutasid väravast sisse "lapsevanemad", kes eemalt tundusid võõramaalastena olevat...

Külla tuli väike loodushuviline muinasjututegelane NÄHKA oma memme ja taadiga...

Nähka tahtis teada, mida lapsed lasteaias teevad...Lapsed Nähkale tantsuoskusi näitamas...

Lapsed lauluoskust näitamas...
Nähka lastega tutvumas ja endale rühma valimas...

Nähka valis endale rühmaks Lehola Keskkonnahariduskeskuse ja hakkab seal alates 1.septembrist iga päev käima..