Raisa Salii -2010a.

Lasteaia juhataja MERIKE PAPPEL 2006a.

õpetaja OLGA MUSHENKO

juhataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal ANNA T?I?IK

kokk VEERA SHABATI


valvur RASHID HUSSAINOV

muusikaõpetaja MARGARITA SANKOVA

pesutädi NADE?DA KAZAKEVIT? 2015a.

muusikaõpetaja ANU LÕHMUS 2021a.

õpetaja TATJANA ORLOVSKAJA - 19.02.2009