ROHELINE KOOL


2018/2019.õppeaastast on rakendunud süsteemne õpe väärtuskasvatuse, tervise edenduse ning rohelise kooli teema valdkonnas
Õppetegevuses kasutatakse uusi õppevahendeid: roboteid ja kaameraid
Järgitakse väärtuspõhiseid suhtlemis- ja käitumisreegleid ning positiivseid hoiakuid ja tegutsemismalle.
Õpetajad integreerivad igapäevastes tegevustes tervise edenduse ning rohelise kooli teemat

ROHELISE KOOLIGA SEOTUD TEGEMISTE BLOGI

Rohelise Kooli tegemiste blogi peab õppealajuhataja Siret Vaarpu

.......................

Lehekülge haldab:

Kerli Raikna /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 02.06.2022