DOKUMENDIREGISTER


Lasteasutuse avalikud dokumendid on leitavad Eesti koolide haldamise infosüsteemis (EKIS *) DOKUMENDIREGISTRIST

* EKIS on suunatud kõigile haridusasutustele, mis on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS). EKIS sisaldab dokumendihalduse, finantsarvestuse, personalihalduse, varahalduse, raamatukogu, haridusasutuste töö, intraneti ja kommunikatsioonimooduleid ning on liidestatud DVK ja avaliku veebiga võimaldades haridusasutustel täita kõiki dokumendihaldusega seotud nõudeid.


SISUJUHT
Dokumendiregistris registreeritakse KIRJAD, KÄSKKIRJAD ja LEPINGUD:

Kirjavahetus

Käskkirjad


Dokumendiotsingul vajutage otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks. "ÜKSUSE" realt leidke asutuse nimi ja vajutage klahvile "OTSI".

Avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest.

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmed. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

.............................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 15.10.2020