HUVITEGEVUS

HUVITEGEVUST ALATES 01.10.2020 LASTEAIAS EI TOIMU


Käesolev olukord riigis seoses koroonaviiruse COVID 19 järjest laieneva/suureneva levikuga tingib selle, et alates 1. oktoobrist huviringe lasteasutuses ei toimu.

Rahvastikuregistri andmetel laekub iga päev enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale ja see on hirmutav. Hetkeolukorras on lasteasutuse ülesandeks eelkõige hoida ära nakkusoht, et kõik rühmad saaksid töötada ja tavapärane õppetöö saaks toimuda. Lasteaed on avatud, kuid töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte ja võõraid majja ei lubata.

Jääme ootele, mis edasi saab. Kui olukord normaliseerub, siis oleme valmis jälle huviringide tegevust oma majas lubama.

Lugupidamisega

Merike Pappel
Tallinna Lehola Lasteaed
direktor

........................................


LASTEAIAS ENNE COVID 19 TOIMUNUD HUVIRINGID


INGLISE KEELE RING (5-7a. lastele)

Teisipäeviti 15.15 - 16.00
(algajad kell 15.50)

Infotel.5119159 ; e-post: pille@tommykool.ee


KARATEE-Spordiklubi EDU-DO

Üldkehaline ettevalmistus
Karatee
(treeneril karatetreeneri kutse III - kutsetunnistus nr.125602 kehtib 15.09.2017 - 14.09.2021)

http://edu-do.ee/et/

Teisip. 8.00 - 8.30
Neljap. 8.00 - 8.30

Info: 5258 372 ja 6 373 357


MIDRIMAA HUVIKOOLI MUUSIKARING (alates 4. eluaastast)

www.midrimaake.ee

Registreeruda: koolitus@midrimaake.ee
Info: 5110162

Kolmap. 15.15 - 16.00
16.15 - 16.45

Reedel 15.05 - 15.50
15.55 - 16.25


SIKI TANTSUSTUUDIO ( showtants) ( 3-7.aastastele lastele)

www.sikitantsustuudio.wix.com
sikitantsustuudio@hot.ee

Teisip. 17.10 - 17.55
Neljap. 17.10 - 17.55


ROBOOTIKA HUVIRING

Esmasp. 16.45 - 17.00

Kontakt: 372 5683 3320; nutigeen@gmail.com
Lisainfo: www.nutigeen.ee


Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010
käskkirjaga nr. 1-2 /319


....................


Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 30.10.2021