lasteaia sünnipäevale pühendatud laste tööde näitus 2008a.märtsis




sünnipäevatervitus 2008a.










2008a.




külaliseks Anne Velli

2008a.

2007.aastal

lasteaia sünnipäeva külaliseks Anne Velli




sünnipäevalaul vanema rühma (SIPELGA rühma) lastelt

sünnipäevalaulu esitus vene õppekeelega lastelt (eesti keelt õppivatelt lastelt)

juhendaja õp. Silvia