ROHELINE KOOL


2018/2019.õppeaastast on rakendunud süsteemne õpe väärtuskasvatuse, tervise edenduse ning rohelise kooli teema valdkonnas
Õppetegevuses kasutatakse uusi õppevahendeid: roboteid ja kaameraid
Järgitakse väärtuspõhiseid suhtlemis- ja käitumisreegleid ning positiivseid hoiakuid ja tegutsemismalle.
Õpetajad integreerivad igapäevastes tegevustes tervise edenduse ning rohelise kooli teemat

ROHELISE KOOLIGA SEOTUD TEGEMISTE BLOGI